dimarts, 26 d’abril de 2011

Acabada de sortir del forn.
Acabada de salir del horno.
I just made this one.


Ploma, pinzell, bolígraf, tinta i aquarel·la.
Plumilla, pincel, boligrafo, tinta y acuarela.
Pen, brush, biro, ink and watercolour.


Llapis i aquarel·la.
Lápiz y acuarela.
Pencil and watercolour.
Ploma, tinta i aquarel·la.
Plumilla, tinta y acuarela.
Pen, ink and watercolour.

Amb aquesta he fet una mica de trampa, ja que no està feta amb aqurel·la:
Pinzell i tinta xinesa.
Con esta he hecho un poco de trampa, ya que no está hecha con acuarela:
Pincel y tinta china.
I did a little trick with this one because it's not done with watercolour:
Brush and chinese ink.

Llapis i aquarel·la.
Lápiz y acuarela.
Pencil and watercolour.

Ploma, tinta i aquarel·la.
Plumilla, tinta y acuarela.
Pen, ink and watercolour.Llapis i aquarel·la.
Lápiz y acuarela.
Pencil and watercolour.

Per començar, unes d'antigues.
Llapis i aquarel·la.
Para empezar, unas antiguas.
Lápiz y acuarela.
To start, some old ones.
Pencil and watercolour.